Werkzaamheden

De jagers van WBE Beesel-Reuver-Swalmen zetten zich in voor het beheer van het wild in de omgeving. Dit gebied is rijk aan diverse diersoorten. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Werkzaamheden:
  • Aanleg en instandhouden van wildakkers.
  • Het houden van toezicht.
  • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.
  • Het leveren van gegevens aan de WBE Databank en de FBE Limburg.
  • Het voorkomen en bestrijden van wildschade.
  • Overleg en samenwerking met LLTB, KNJV, FBE, Staatsbosbeheer, Limburgs Landschap, Gemeente Beesel en Roermond, Domeinen, Dienst Landelijk Gebied, Groene Brigade, politie Limburg Noord en de Grondgeigenaren
  • De leden van de WBE zien zichzelf als medegebruikers van het “groene” gebied en zetten zich volledig in voor het behoud van de biodiversiteit.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.